Personál a organizácia

Najväčšia zábava  – to sú naši top vlci – vedúci!

Personál a organizácia

„Pre starších platilo v domácnosti prísne pravidlo: Uvedom si, kde je tvoje miesto. Nežiadaná rada spôsobí, že oheň začne čadiť. – Siuxovia

Vedúci a personál v našom letnom indiánskom tábore „Na prérie a Do Lesov!“ je to najvzácnejšie, čo robí náš tábor skutočne výnimočným, zábavným pre všetky vekové kategórie a hlavne bezpečným aj pre tých najmenších indiánov!

Naše a Vaše deti, je to najdrahšie čo doma máme a preto je namieste otázka, akú majú naši vedúci kvalifikáciu a skúsenosti na výchovu a vedenie našich detí? 

Všetci naši vedúci pochádzajú buď z pedagogických škôl alebo majú bohatú táborovú históriu. Vďaka tomu, že vyrástli v našom alebo v inom tábore, majú tú najdôležitejšiu kvalifikáciu – poznajú veľkosť a vážnosť vplyvu vedúcich na deti, pretože to sami zažili. Naši indiánsky vedúci sú zároveň motivovaní našimi táborovými hodnotami a toto nadšenie im umožňuje viesť deti osobným príkladom.

Pred táborom vedúci prechádzajú táborovým školením a počas pobytu sú vedení skupinou hlavných vedúcich – vedúcim dňa, vedúcim aktivít a hlavným vedúcim. Hlavní vedúci spolu vedú celý tábor a konzultujú prípady a udalosti, ktoré vzbudia pozornosť.

Pri výbere personálu kladieme veľký dôraz na to, aby každý vedúci bol skutočne znalý svojej aktivity a aby mal čo ponúknuť každej vekovej kategórii táborníkov. 

Táborová zábava a naše tradičné programové šialenosti, od ktorých polovica tábora leží od smiechu na zemi a kope nožičkami, sa nedajú naučiť. Dajú sa namiešať len vďaka jedinečným a perfektným mladým ľuďom, ochotných baviť seba aj ostatných!!!

V našom indiánskom tábore je dôležitá starostlivosť o každé jedno dieťa a preto u nás bežne táboria aj hyperaktívne deti, či deti užívajúce pravidelne lieky. V tábore je stále prítomný kvalifikovaný zdravotník – zdravotná sestra. 

Náš tábor podlieha povoleniu Regionálneho Úradu Zdravotníctva v Martine a je riadne ohlásený na polícii v Kremnici pre prípad potreby. Tak isto ohlasujeme náš tábor na pohotovosť v Žiari Nad Hronom.

Náš tábor sa už tradične v prípade potreby spolupracuje s obecnými úradmi na Turčeku, Krahuliach, Kunešove, Kremnických Baniach a s Mestským Úradom v Kremnici. Spolupracujeme s miestnym poľovníckym združením a Štátnymi lesmi SR v Turčianskych Tepliciach.