Program v tábore

Desať dní plných zábavy!

Tradičné Aktivity – Táborový Príbeh – Život v prírode “Bushcraft”

„Najvyššej múdrosti sa musí každý naučiť sám. Nedá sa učiť slovami.“ Smowhala: Wanapumovia

Program každého turnusu je zložený z našich tradičných táborových aktivít a táborovej dejovej línie, ktorá sa odohráva počas celého leta, ako táborový príbeh. Je to rozprávka, do ktorej sú vtiahnutí všetci osadníci prérie. Celý pobyt doplňujú skúsenosti z prežitia v stanovom tábore, ktoré sa buď učia priamo na aktivitách, alebo nepriamo samotným pobytom v prírode. Prežitie v prírode, táborenie, alebo moderne “bushcraft” je v našom tábore každodennou súčasťou!

Program tábora sa orientuje na rekreáciu a rozvoj mladého človeka, jeho ducha, tela aj mysle. Preto máme v tábore rôzne aktivity zamerané na šport a telesnú zdatnosť, umenie, ale aj lesnú múdrosť a zručnosť. Poznanie indiánskej kultúry je prirodzený doplnok tohto táborového života v prírode, a tiež hlavná téma tábora.

Hlavný program v našej táborovej krajine tvoria dve časti. Tradičné aktivity ako prežitie, lesná múdrosť, šport, laná a prekážky, hudba, divadlo, ručné práce, keramika, turistika, zlaňovanie, lukostreľba, rezbárstvo, maľovanie, jazda na koni a iné, a potom dej tábora, rozprávka, ktorú deti hrajú a prežívajú.

Každý deň sa môže malý indián rozhodnúť, ako strávi svoj deň. Môže si vybrať svoju najobľúbenejšiu aktivitu, alebo vedúceho a pridať sa do tej skupiny, ktorá ho láka najviac. Tak isto si môže vybrať aj spôsob, akým bude postupovať v táborovej hre, pretože každý má možnosť ovplyvniť dej. Každý deň je novým zážitkom, každý deň je nový objav.

Táborová hra a program aktivít vždy vyvrcholia na Veľkom Sneme v strede tábora, a v posledný večer. Celý tábor je rozdelený do šiestich družín podľa veku a úloh v tábore. Najmenšie deti sú indiáni Korytnačky. Staršie deti bývajú v tábore Medveďov. Najstaršie deti sa stanú indiánmi Orlami. Inštruktori v zácviku alias IVZ (iiveezet) budú rozdelení do družiny Bobrov. Veteráni NPDL a návštevy tvoria spolu tábor Líšok, a vedúci strážia tábor v družine Vlkov.

Každá družina má svoje špecifické pravidlá a zvyky, a užíva rôzne výhody, ale aj povinnosti. Všetci spolu tvoria táborový kmeň „Rozprávačov Príbehov“. Deti sa podľa veku snažia o získavanie ocenení a stupňov dokonalosti z rôznych aktivít, a tiež o vyriešenie táborovej hry. Inštruktori prechádzajú základným školením, ktoré má za úlohu vypestovať ich rozhodnosť, odhodlanosť a malebnosť, a pripraviť ich na úlohu vedúcich v NPDL.